Arvomme

Arvot

Iso-Heikissä toimintaamme ohjaavia arvoja ovat lähimmäisenrakkaus, kunnioitus, luottamus ja vastuullisuus.

Lähimmäisenrakkaus

merkitsee sitä, että kristillis-sosiaalisen toimintamallimme pohjalta, asukkaat saavat kaikissa tilanteissa ystävällistä, kärsivällistä ja hellää hoitoa ja huolenpitoa.

Kunnioitus

merkitsee sitä, että asukkaat voivat säilyttää arvokkuutensa ja omanarvontunteensa elämänsä loppuun asti, vaikka heidän voimansa vähenevät ja selviytyminen vaatii auttavia käsiä.

Luottamus

merkitsee sitä, että asukkaat kohdataan yksilöinä ja he voivat aina tarvitessaan, omana itsenään luottaa henkilökunnan turvalliseen apuun, samoin kuin henkilökohtaisten asioittensa salassapitoon.

Vastuullisuus

merkitsee sitä, että kaikki hoitoon osallistuvat henkilöt tuntevat asukkaan tarpeet ja heillä on tarpeen vaatima koulutus ja tieto-taito hoitaa tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla asukkaan toiveitten mukaisesti.