Tukea asumiskuluihin ja muihin tarpeisiin

Tukea kustannuksiin

Iso-Heikistä palveluita ostavien on mahdollisuus hakea mm.

Avustamme asukkaita ja omaisia tarvittaessa hakemusten tekemisessä.