TUKEA KUSTANNUKSIIN
Iso-Heikistä palveluita ostavien on mahdollisuus hakea mm. Eläkkeensaajan asumistukea asumiskuluihin. Tuki haetaan Kelasta.

Eläkkeensaajan hoitotukea hakijan hoidon tarpeeseen perustuen. Tuki haetaan Kelasta.

Kotihoidon palveluseteliä, jota haetaan kunnan kotihoidosta.

Kuljetuspalvelutukea (Taksikortti) henkilölle, jolla on kohtuuttomia vaikeuksia käyttää julkisia kulkuvälineitä. Tuki haetaan kunnan sosiaalitoimesta.

Kotitalousvähennystä palvelukuluista verotuksessa (enintään 2400 € vuonna 2018).
 

Avustamme asukkaita ja omaisia tarvittaessa hakemusten tekemisessä.