ARVOMME

 
Iso-Heikissä toimintaamme ohjaavia arvoja ovat rakkaus, kunnioitus, luottamus ja vastuullisuus.
 
Lähimmäisenrakkaus
merkitsee sitä, että kristillis-sosiaalisen toimintamallimme pohjalta, asukkaat saavat kaikissa tilanteissa ystävällistä, kärsivällistä ja hellää hoitoa ja huolenpitoa.
 
Kunnioitus
merkitsee sitä, että asukkaat voivat säilyttää arvokkuutensa ja omanarvontunteensa elämänsä loppuun asti, vaikka heidän voimansa vähenevät ja selviytyminen vaatii auttavia käsiä.
 
Luottamus
merkitsee sitä, että asukkaat kohdataan yksilöinä ja he voivat aina tarvitessaan, omana itsenään luottaa henkilökunnan turvalliseen apuun, samoin kuin henkilökohtaisten asioittensa salassapitoon.
 
Vastuullisuus
merkitsee sitä, että kaikki hoitoon osallistuvat henkilöt tuntevat asukkaan tarpeet ja heillä on tarpeen vaatima koulutus ja tieto-taito hoitaa tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla asukkaan toiveitten mukaisesti.